PDFДрук

Вибір навчальних дисциплін

21 та 24 квітня 2023 р. відбулася зустріч зі здобувачами освіти Класичного фахового коледжу ІІ та ІІІ курсу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійної програми «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг та аеродромів»).

Здобувачі коледжу були ознайомлені з діючим Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору, з порядком, термінами, особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних дисциплін. Також було доведено зміст Каталогів вибіркових дисциплін № 1 та № 2.

Зустріч провела голова секції будівництва, експлуатації і ремонту автомобільних доріг та аеродромів МЕЛЬНИЧЕНКО І. В., яка й презентувала навчальні дисципліни до вибору.

Переконані, здобувачі коледжу оберуть саме ті дисципліни, які в подальшому дадуть змогу поглибити професійну підготовку, сформують фахові компетентності, а також побудують індивідуальну освітню траєкторію.