PDFДрук

Захист курсових проєктів: перший вагомий крок до майбутнього фаху

01 травня 2023 р. відповідно до затвердженого графіку відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти Класичного фахового коледжу спеціальності 015 Професійна освіта. Будівництво. Важливо, що після перевірки робіт на наявність плагіату до захисту були допущені всі студенти групи ПО-11.

На захисті були присутні: канд. техн. наук, керівник курсового проєктування ГРАНО Н. В., канд. пед. наук, гарант освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Будівництво та зварювання» ШУЛЬГА Т. В., канд. техн. наук, викладач спецдисциплін ЗАБІЯКА О. А., канд. пед. наук, доцент, директор Класичного коледжу СумДУ ГРЕБЕНИК Т. В., а також представник роботодавців – головний інженер ТОВ «Євробуд ОД» КРИКУХА А. П.

Курсовий проєкт – вид самостійної навчальної роботи, що виконується здобувачами освіти впродовж семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання, та їх застосування до вирішення конкретного фахового завдання.

Захист курсових проєктів дав змогу студентам показати свої теоретичні знання та практичні навички щодо виконання проєктно-конструкторської документації.

Здобувачі освіти показали високий рівень знань, продемонстрували гарні вміння при проєктуванні й оформленні графічних матеріалів. Цікаві проєктні рішення презентували ГРИЦЕНКО Микола та ЛИСЕНКО Ігор.

Здобувачі коледжу групи ПО-11 продуктивно працювали над розробкою курсового проєкту і відповідно успішно підтвердили свої компетентності при виконанні розрахунків та проєктування.

Представник роботодавців зауважив, що сам процес захисту курсових проєктів засвідчив, що навчання протягом двох років не пройшло даремно – студенти отримали ґрунтовну базову підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Перший крок до початку трудової діяльності зроблено.