PDFДрук

Формування індивідуальної освітньої траєкторії: вибіркові дисципліни з фізичного виховання

Студентам І курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт було презентовано дисципліни, які вони обирають для вивчення в наступному навчальному році.

Здобувачі освіти ще раз ознайомились із Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору в Класичному фаховому коледжі СумДУ, з Каталогами дисциплін вільного вибору. Студенти мають самостійно обирати дисципліни для вивчення за допомогою відповідної Google-форми.

Вибіркові навчальні дисципліни дають можливість здобувачу коледжу ознайомитися із сучасним рівнем наукових досліджень та поглибити власну професійну підготовку в межах обраної спеціальності.