PDFДрук

Впевнено крокуємо в успішне майбутнє: набрав чинності наказ про об’єднання Конотопського інституту та Класичного коледжу Сумського державного університету

Сьогодні до послуг здобувачів освіти Класичним коледжем СумДУ запропоновано 2 освітні програми для здобуття освітнього ступеня бакалавра, 5 – освітнього ступеня молодшого бакалавра та 8 – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Освітній процес забезпечують 30 кандидатів наук, 60 викладачів вищої категорії. Контингент здобувачів освіти перевищив 1000 осіб.

Міністерство освіти і науки України наказом № 48 від 17.01.2023 р. погодило рішення Вченої ради Сумського державного університету щодо реорганізації Конотопського інституту Сумського державного університету шляхом приєднання його до Класичного коледжу СумДУ. Наказом передбачено збереження ліцензій та сертифікатів про акредитацію за всіма освітніми програмами Конотопського інституту; матеріальної бази. Отже, всі здобувачі інституту з 01 травня 2023 р. продовжують навчання, а викладацький склад і надалі надає освітні послуги за обраними освітніми програмами в Класичному коледжі. Тобто процедура реорганізації не вплине на освітній процес і державну атестацію бакалаврів.

Важливо зазначити, що об’єднання зусиль коледжу та інституту сприяє розширенню можливостей з надання якісних освітніх послуг як за програмами вищої, так і фахової передвищої освіти в регіоні, забезпечує раціональне використання коштів, створює можливості для подальшого розвитку освітнього закладу. Ухвалення вищевказаного рішення повністю відповідає сучасним викликам та передбачає ефективне використання наявних людських і матеріальних ресурсів, вдосконалення освітнього процесу, створення простору якісної та безпечної освіти, збереження традицій та втілення нових ініціатив.

Класичний коледж СумДУ – це об’єднана велика і дружня освітянська родина, яка запрошує до навчання і гарантує якість надання сучасної освіти й підготовку успішних конкурентоспроможних фахівців.

Продовжуємо розвиватися та рухатися в майбутнє разом!