PDFДрук

Захист курсових робіт

На другому курсі спеціальності 017 Фізична культура і спорт відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Здобувачі освіти впевнено презентували свої наукові здобутки, відповідали на питання членів комісії. У своїх роботах вони розглянули сучасні тенденції розвитку спорту та здорового способу життя.

Результати цікавого та ґрунтовного захисту засвідчили, що студенти не лише володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців.

Вітаємо доповідачів із успішним захистом курсових проєктів та бажаємо нових наукових здобутків.