PDFДрук

Практичні заняття зі зварювання – важлива складова у формуванні професійної компетентності

Зварювання у будівництві – це одна зі структурних ланок, що використовується у створенні складних будівельних вузлів.

На цьому тижні у виробничих майстернях для здобувачів освіти Класичного фахового коледжу спеціальностей 015 Професійна освіта. Будівництво (освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Будівництво та зварювання») та 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») були проведені практичні заняття зі зварювання.

Студенти ознайомилися зі зварювальним обладнанням, його налаштуванням та використанням як у побутових умовах, так і на виробництві. Також майбутні фахівці набули відповідних навичок зі зварювання електродуговим методом та методом зварювання в середовищі вуглекислого газу.

Зазначимо високий рівень зацікавленості та мотивації здобувачів коледжу під час таких занять.