PDFДрук

Захист електромонтажної навчальної практики в коледжі: значення та особливості

Сьогодні, як ми бачимо, стрімко зростає обсяг робіт з монтажу, налагодження та ремонту електроустаткування. Сучасний ринок праці потребує фахівців високої кваліфікації, які не лише володіють відмінними знаннями, а й добре користуються відповідним обладнанням та застосовують перспективні методи і прийоми електромонтажних робіт.

Саме електромонтажна навчальна практика є однією з форм організації освітнього процесу, зокрема практичного навчання, що тісно пов’язана з галуззю – з елементами електроніки і монтажем проводів та комплектуючого до пристроїв автоматизації. Під час її проходження здобувачі отримують практичні навички і знання, які є надважливими для роботи в галузі IT та електроніці.

Нещодавно відбувся захист електромонтажної практики здобувачами Класичного фахового коледжу спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (освітньо-професійної програми «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж), яку вони мали можливість пройти під керівництвом майстра виробничого навчання НАУМОВА Дениса. Її метою було закріплення теоретичних знань у галузі монтажу електротехнічного обладнання та отримання основних виробничо-монтажних навичок.

Студенти ІІ курсу вивчали методи, різні техніки та способи монтажу, опановували навички паяння та використання спецінструменту, контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються при електромонтажу.

Важливо зазначити, що НАУМОВ Денис як майстер виробничого навчання слідкував і за дотриманням здобувачами коледжу правил техніки безпеки при виконанні відповідних робіт, а також, окрім необхідних навичок і умінь, виховував у них культуру праці, уважність, посидючість та відповідальне ставлення до своєї роботи.

Безумовно, електромонтажна навчальна практика, яку проходять здобувачі коледжу, має вагоме значення, адже вони мають змогу навчитися орієнтуватися в новітніх технологіях, отримати практичні навички та вміння, які в подальшому стануть основою для проходження ними наступних видів практик та захисту дипломних проєктів, а головне – сприятимуть формуванню професійної компетентності майбутнього спеціаліста.