PDFДрук

Триває навчальна практика у майбутніх фахівців залізничної галузі

Метою навчальної практики, невід’ємної складової освітнього процесу, є поглиблення і закріплення теоретичних знань здобувачів освіти, вироблення навичок практичної і дослідницької діяльності, набуття і вдосконалення компетентностей, визначених відповідною освітньою програмою, а також ознайомлення із сучасним обладнанням та особливостями майбутньої професії.

Здобувачі освіти Класичного фахового коледжу відділення транспортного будівництва спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійної програми «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій») 131, 132 та 133 груп уже протягом трьох тижнів проходять навчальну практику.

Майбутні будівельники залізничних магістралей під керівництвом викладачів Наталії ПАНЧЕНКО та Антона ГРЕБЕНИКА опановують роботу з геодезичними приладами, навчаються виконувати зйомку місцевості, робити обробку даних вимірювань, побудову планів місцевості в програмі AutoCAD Civil.

Переконані, уміння та навички, здобуті здобувачами освіти під час проходження навчальної практики, допоможуть їм в усвідомленні правильності обраного ними фаху залізничника.