PDFДрук

Участь коледжан у IV Міжнародному форумі «Людський капітал: навички для майбутнього»

Педагогічні працівники Класичного фахового коледжу СумДУ постійно працюють над вдосконаленням своїх професійних компетентностей. Так, ряд викладачів є експертами Національного агентства кваліфікацій з акредитації освітніх програм закладів фахової передвищої освіти.

16 листопада 2023 р. викладачі Класичного фахового коледжу – гаранти освітніх програм освітніх ступенів бакалавр за спеціальностями 073 Менеджмент (освітньо-професійна програма «Менеджмент»), 133 Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»), 171 Електроніка (освітньо-професійна програма «Електронні інформаційні системи») та молодший бакалавр за спеціальностями 015 Професійна освіта. Будівництво (освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»), 017 Фізична культура і спорт (освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт»), 073 Менеджмент (освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»), 133 Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»), 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») – долучилися до роботи IV Міжнародного форуму «Людський капітал: навички для майбутнього» (https://www.youtube.com/watch?v=FiZqnsJ6mrc), організованого Національним агентством кваліфікацій.

Робота форуму була направлена на сприяння інноваційному розвитку національної економіки та інтеграції України в загальноєвропейський кваліфікаційний простір. На міжнародному заході було виділено пріоритети та вектори руху системи кваліфікацій, спрямованих на забезпечення ринку праці сучасними навичками та компетентностями.

Представники влади та Єврокомісії, експерти у сфері системи кваліфікацій та представники вітчизняного бізнесу обговорювали ключові теми, що визначають майбутнє професійного розвитку, зокрема: «Навички для майбутнього», «НРК. Єдиний кваліфікаційний простір», «Професійний стандарт – основа професійної кваліфікації», «Кваліфікації у сфері безпеки та оборони».

На Міжнародному форумі було порушено багато питань у сфері освіти, окремо виділили проблему відбудови України після війни.