PDFДрук

Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів транспортних технологій

Цьогорічне засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів транспортних технологій відбулося 21 листопада 2023 р. в онлайн-режимі. Серед учасників зустрічі були і педагогічні працівники відділення транспортного будівництва Класичного фахового коледжу СумДУ спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійні програми «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій», «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг і аеродромів»).

На засіданні було обговорено актуальні питання підготовки фахівців транспортної галузі:

«Можливості реалізації програм академічної мобільності студентів та викладачів у ЗФПО» (спікер – Діана ДОВГАНЬ, заступник директора з навчальної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Вінницького технічного фахового коледжу);

«Забезпечення вимог акредитації ОПП ФМБ щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу» (спікер – Вікторія ФАБІЯНСЬКА, канд. екон. наук, доцент, завідувач навчально-методичної лабораторії Вінницького технічного фахового коледжу);

«Сучасні підходи підготовки фахівців з транспортних технологій» (спікер – Володимир ШУМЛЯКІВСЬКИЙ, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Державного університету «Житомирська політехніка»);

«Організація міжнародних автомобільних перевезень в умовах воєнного стану» (спікер – Максим ІВАНУНЬ, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя»).

Також учасники засідання розглянули сучасну проблематику галузі, новітні тенденції, обговорили методи навчання та підготовки фахівців транспортної галузі, обмінялися досвідом та ідеями практичної роботи щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

У межах Х засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів транспортних технологій була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Регулювання та розвиток економічних процесів в сучасних умовах».

Дякуємо колегам за організацію онлайн-зустрічі, фахове обговорення актуальних питань транспортної галузі та можливість підвищити професійну компетентність.