PDFДрук

Участь у міжфакультетських наукових семінарах Сумського державного університету – ще один крок до підвищення професійності майстерності викладачів коледжу

22 листопада 2023 р. гаранти та викладачі освітніх програм «Менеджмент» (зі спеціальності 073 Менеджмент), «Галузеве машинобудування» (зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування), «Електронні інформаційні системи» (зі спеціальності 171 Електроніка) та «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних доріг і аеродромів» (зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) взяли участь у постійно діючому міжфакультетському науковому семінарі Сумського державного університету «Прикладні проблеми механіки, біомеханіки та мехатроніки».

Спікером був Іван ДЕГТЯРЬОВ. Його виступ «Практичний досвід синергетичного підходу під час подачі заявок на конкурси науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України» викликав жваву дискусію учасників. У доповіді на основі конкретного проєкту, який реалізується на кафедрах СумДУ, була представлена послідовність кроків щодо формування і подачі заявки на конкурс науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України.

Іван ДЕГТЯРЬОВ наголосив на важливості командної роботи під час реалізації проєкту та підкреслив, що до виконання проєкту із широким залученням аспірантів, студентів та молодих науковців обсяг наукових госпдоговорів, за якими працювали виконавці НДР, склав понад 170 тис. грн.

Побажаємо подальших творчих успіхів нашим колегам!