PDFДрук

У Класичному фаховому коледжі триває робота щодо запровадження елементів дуальної форми здобуття освіти

Сьогодні кількість стейкхолдерів невпинно зростає, освітні заклади дедалі частіше починають співпрацювати з роботодавцями. Одним із векторів реформування освіти є запровадження дуальної форми навчання – такий спосіб отримання потрібних знань і навичок, за яким теоретичний матеріал вивчають у закладі освіти, а практична підготовка відбувається безпосередньо на виробництві.

02 січня 2023 р. відбулася зустріч представників Класичного фахового коледжу СумДУ – завідувача навчально-виробничої практики Олександра КУЗЬКА та викладача відділення транспортного будівництва Наталії ПАВЛЕНКО – з начальником Конотопської колійної машинної станції МОСКАЛЬЦЕМ Анатолієм. Основне питання, що було обговорено, – розгляд майбутнього договору щодо впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в межах спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій») та аспекти подальшої співпраці. Було наголошено, що така форма навчання потребує перегляду структури освітньої програми та внесення до неї відповідних змін.

Робота щодо запровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в Класичному фаховому коледжі триває і набуває системного характеру. Ми напрацьовуємо необхідний досвід та налагоджуємо необхідні виробничі зв’язки. Важливо додати, що серед здобувачів освіти постійно проводиться інформаційна кампанія щодо можливостей такого навчання за певною освітньою програмою, про залучені підприємства та організації, методи та форми оцінювання і переваги.