PDFДрук

У межах роботи наукового гуртка «Автомагістраль» говорили про значення програми AutoCAD у проєктуванні автомобільних доріг та аеродромів

Науково-дослідна робота здобувачів освіти є важливою та невід’ємною частиною діяльності Класичного фахового коледжу. Одна з форм її реалізації – діяльність студентських наукових гуртків.

31 січня в Класичному фаховому коледжі СумДУ відбулося перше в цьому році засідання наукового гуртка «Автомагістраль», активними учасниками якого є здобувачі освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів).

Основне питання, що було розглянуто під час зустрічі, – значення програми AutoCAD у проєктуванні автомобільних доріг та аеродромів. Було наголошено, що розробка креслень повздовжнього профілю, плану траси, поперечних профілів, дорожнього одягу, штучних споруд і т. д. значно полегшує показ, переміщення, редагування проєкту, зменшує строки виконання, збільшує точність елементів, а також кількість форматів перегляду проєктувальниками.

Важливо, що викладач відділення транспортного будівництва Тетяна ТАРАСЕНКО показала декілька креслень з курсових проєктів та продемонструвала маневрування по них, а також застосування Microsoft Excel для попередніх розрахунків.

Найбільш цікавим для гуртківців було ознайомлення з варіантами повздовжніх профілів, планів траси, способами переформатування креслень у PDF та прийомами розрахунків у Microsoft Excel. Здобувачі освіти переконалися, що все це спрощує процес проєктування автомобільної дороги та аеродрому, побачили можливості програми. Під час заняття вони ставили проблемні питання та пропонували нестандартні рішення, висловлювали власні ідеї, дискутували, обговорювали подальші теми засідань.

Діяльність наукового гуртка «Автомагістраль» є актуальною та важливою, адже такі засідання розвивають творчі здібності студентів, знайомлять їх з принципами та методами науково-дослідної роботи, сприяють впевненості в обраній спеціальності, виховують самостійність, розвивають професійні навички, мотивують до участі в науково-методичних конференціях і семінарах.

Бажаємо майбутнім фахівцям автомобільних доріг інноваційних ідей та успішних проєктів! Запрошуємо всіх охочих до нашої роботи та подальших зустрічей.