PDFДрук

Учасники Клубу педагогічної майстерності говорили про медіацію як вагомого вміння для майбутньої педагогічної діяльності

05.02.jpg

З метою реалізації наукового та творчого потенціалу здобувачів освіти у рамках функціонування наукового гуртка «Клуб педагогічної майстерності» відбулось обговорення теми «Запобігання конфліктам в молодіжному колективі: культура педагогічного спілкування».

Основну увагу здобувачі освіти спеціальностей 015 Професійна освіта. Будівництво та 017 Фізична культура та спорт акцентували на сутності процесу медіації, її ролі у системі освіти, а також на базових принципах забезпечення процесу медіації в молодіжних колективах. Наукова важливість проблеми медіації в діяльності педагогічного фахівця полягає в тому, що він у цьому процесі вирішує наявні суперечки і конфлікти, зважаючи на інтереси сторін, дотримуючись принципу соціальної справедливості.

Під час засідання гуртка майбутні педагогічні фахівці визначили, що основу процедури медіації становлять переговори між сторонами, що знаходяться у стані конфлікту, які організовує і проводить медіатор. Молоді науковиці окреслили для себе портрет педагога-медіатора, який покликаний сприяти створенню умов, при яких конфліктуючі сторони зможуть дискутувати у прийнятній формі та знаходити рішення, що задовольнять всіх учасників конфлікту. Медіація як один із видів альтернативного вирішення спорів має стати невід’ємною складовою частиною соціальної і правової культури демократичного суспільства, майбутні фахівці в галузі 01 Освіта/ Педагогіка мають розуміти необхідність підвищення власної конфліктологічної компетентності.