PDFДрук

У Класичному фаховому коледжі запроваджена програма дуального навчання

Впровадження в освітній процес нових форм навчання є одним із найбільш пріоритетних напрямів діяльності Класичного фахового коледжу СумДУ. Так, застосування елементів дуальної форми навчання сприяє зміцненню співпраці з підприємствами-роботодавцями в напрямку підвищення рівня практичної підготовки майбутніх фахівців.

Враховуючи зацікавленість та бажання роботодавців отримати молодого висококваліфікованого працівника, максимально мотивованого до роботи одразу після здобуття освіти, у коледжі цього року запроваджена програма дуального навчання. Згідно з Положенням «Про порядок організації та проведення дуального навчання в КФК СумДУ» та на підставі укладених із підприємствами договорів здобувачі освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування») СИЧОВ Євген та ПАСІЧНІЧЕНКО Олександр, а також здобувач освіти спеціальності 171 Електроніка (освітньо-професійна програма «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації») ДЮХІН Андрій зможуть поєднувати теоретичну підготовку в закладі з практичною на робочих місцях.

Сподіваємося, що в результаті впровадження елементів дуальної освіти коледж і роботодавець зможуть стати рівноправними партнерами та підвищити якість професійної підготовки здобувачів освіти в процесі спільної діяльності.