PDFДрук

Вітаємо здобувачів освіти заочної форми навчання з успішним складанням атестаційного екзамену!

09 лютого 2024 р. відбувся атестаційний екзамен здобувачів освіти Класичного фахового коледжу СумДУ заочної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійна програма «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій» ).

До складу екзаменаційної комісії ввійшли провідні фахівці залізничної галузі, представники Ради роботодавців (КУРАСОВ Іван, ЛИТВИШКО Олександр і МИХАЛКО Василь), викладачі коледжу (ПАВЛЕНКО Наталія, ДАНИЛЬЧЕНКО Олена) та секретар екзаменаційної комісії МОКРИЦЬКА Аліна.

Під час виконання екзаменаційних завдань здобувачі освіти показали глибокі теоретичні знання та практичні навички. Як результат, 7 випускників здобули кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр будівництва та цивільної інженерії».

Впевнені, отримані майбутніми залізничниками знання стануть вдалим стартом їхньої успішної кар’єри. Успіхів і подальшого професійного зростання!