PDFДрук

Особливості подачі заявок на конкурси науково-дослідних робіт: засідання наукових гуртків «Economics» та «Modern engineers»

06 грудня 2023 р. відбулося відкрите засідання наукових гуртків «Economics» та «Modern engineers», під час якого здобувачі освіти спеціальностей 073 Менеджмент (освітні ступені бакалавр, молодший бакалавр, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр) та 133 Галузеве машинобудування (освітні ступені бакалавр, молодший бакалавр) змогли поспілкуватися та обговорити актуальну для молодих науковців тему.

На зустрічі був присутній завідувач секції «Технологія машинобудування» кафедри «Технології машинобудування, верстатів та інструментів» Сумського державного університету, канд. техн. наук, доцент Іван ДЕГТЯРЬОВ, який поділився практичним досвідом синергетичного підходу під час подачі заявок на конкурси науково-дослідних робіт, що фінансуються МОН України.

Спікер розповів гуртківцям, що наукові результати проєкту, керівником якого він був, містяться в публікаціях високорейтингових наукових журналів, індексованих БД Scopus; ознайомив із подачею заявки на авторське свідоцтво та на корисну модель. Він наголосив на широкому залученні до виконання проєкту аспірантів, студентів та молодих науковців та зауважив, що обсяг наукових госпдоговорів, за якими працювали виконавці науково-дослідних робіт, склав понад 170 тис. грн. Крім того, один із співкерівників проєкту отримав індивідуальний грант на стажування в одній із компаній Польщі щодо співпраці з питання дослідження та виготовлення мобільних роботизованих комплексів.