PDFДрук

Як написати науково-дослідну роботу: січневе засідання наукових гуртків «Economics» та «Modern engineers»

25 січня 2024 р. відбулось чергове відкрите засідання наукових гуртків «Economics» та «Modern engineers», в межах якого здобувачі освіти спеціальностей 073 Менеджмент та 133 Галузеве машинобудування освітніх ступенів бакалавр, молодший бакалавр та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр взяли участь у роботі вебінару How to Write a Scientific Research Paper («Як написати науково-дослідну роботу»).

Зустріч проводив доктор філософії, член редакційної колегії міжнародного високорейтингового видання Integrative Zoology Джейкоб Вікхем.

На вебінарі основна увага була приділена питанням, актуальним для молодих науковців: підготовка рукопису; написання реферату та анотації; процес подання та редагування роботи; рецензування; публікаційна етика досліджень; авторські ресурси; обрання журналу для власної публікації.

Після закінчення заняття керівники наукових гуртків Оксана ДИННИК та Світлана ВЕСПЕРІС, а також викладачі коледжу Ольга ЩЕРБИНА та Анна ДАНИЛОВА поділилися власним досвідом підготовки наукових публікацій та закликали зосередити увагу учасників на застосуванні їхніх навичок для написання успішних рефератів і статей.