PDFДрук

Студенти вчилися розраховувати віраж

На практичному занятті "Розрахунок віражів на закругленнях плану траси" викладачем Мельниченко І.В.разом із студентами 331 групи був виконаний розрахунок віража на кривій малого радіусу.

Студенти ознайомилися з питаннями розбивки віража на топографічних картах рельєфу місцевості, а також із сучасним електронним тахеометром для винесення елементів віражів та серпантинів на місцевість. Не забули й про дорожні знаки, штучні споруди на дорогах складного рельєфу.

Студенти з цікавістю самостійно виконали індивідуальні розрахунки, тим самим зробивши безпечним рух на своїх автомобільних ділянках.