PDFДрук

На уроках біології студенти-першокурсники захищали навчальні проекти

Знання основ саме цього предмета дає можливість сформувати у свідомості молодої людини наукову картину живої природи, виховати екологічну культуру, озброїти знаннями, викликати потребу у здоровому способі життя.

Метод проектів на уроках біології не тільки навчає студента здобувати інформацію самостійно, а й використовувати набуті знання для розв’язування певних пізнавальних задач, прищеплює уміння збирати інформацію, аналізувати її, робити узагальнення, висновки. Особливо корисним такий досвід є в умовах сучасного життя, коли кожна людина має вміти презентувати себе та свої здобутки.