PDFДрук

Методична робота

Методична робота – це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, що ґрунтується на дослідженнях науки та передового педагогічного досвіду, та спрямована на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

Науково-методичну роботу в Класичному фаховому коледжі СумДУ координує завідувач навчально-методичного кабінету Марина Миколаївна Іващенко, технічний супровід методичної роботи здійснює лаборант Джульєтта Анатоліївна Лазука.

Навчально-методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу: у ньому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально-методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота творчих методичних об’єднань викладачів, координується робота циклових комісій, розробляються стратегії щодо впровадження сучасних технологій навчання, створюються умови для систематичного підвищення кваліфікації педагогів, заохочується науковий пошук  шляхом участі в конференціях різного рівня, в тому числі щорічної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку транспортної галузі», що проводиться на базі коледжу.

В даний час педагогічний колектив коледжу працює над вирішенням методичної проблеми «Формування електронного навчально-методичного комплексу дисципліни – перспективний напрямок в організації навчальної діяльності студентів», яка є стратегічним завданням для всіх колективних форм методичної роботи в закладі.


Основні напрями роботи над проблемою:

- пошук шляхів підвищення якості освітнього процесу на основі впровадження електронних засобів навчання;

- забезпечення впровадження у практику роботи педагогів новітніх досягнень науки в галузі педагогіки, теорії викладання навчальних дисциплін та інформаційних технологій;

- розвиток творчості та підвищення результативності навчання в процесі професійної підготовки студентів за допомогою електронних засобів навчання;
- формування професійної компетентності майбутніх фахівців у контексті європейського виміру якості освіти;

- відпрацювання оптимальних форм та методів дистанційного (змішаного) навчання;

- створення сучасного електронного навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни на основі діючих освітніх програм.

Структура методичної роботи коледжу:

Педагогічна рада;

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти;

Циклові комісії;

Творчі майстерні;

Школа молодого викладача;

Наставництво;

Психолого-педагогічні консиліуми;

Навчально-методичні семінари;

Тижні відділення;

Професійні конкурси;

Науково-практичні конференції;

Публіцистична діяльність;

Самоосвіта викладачів.


Викладацький склад коледжу

В коледжі сформувався згуртований і творчий педагогічний колектив. На сьогодні в закладі працює 79 викладачів, серед яких 40 викладачів вищої категорії, 2 викладачі - педагогічне звання «викладач-методист», 4 викладачі – педагогічне звання «старший викладач».

Освітній процес у коледжі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи, серед яких 7 кандидатів наук (Т.В. Гребеник, Т.В. Волосюк, М.В. Осадча, Н.В. Грано, О.А., Конєв, О.А. Забіяка,  В.І.  Гончаренко), 4 працівники нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (Т.В. Гребеник, І.В. Мельниченко, А.Ф. Коросташовець, В.І.  Гончаренко), 8 працівників нагороджені подяками та грамотами МОН, близько 20 викладачів – грамотами Департаменту освіти та науки Сумської ОДА.


У коледжі функціонує тринадцять циклових комісій, діяльність яких спрямована на вирішення таких завдань: організація освітнього процесу, підготовка та видання інструктивно-методичних матеріалів, самоосвіта і творчий пошук викладачів, впровадження інноваційних технологій навчання, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності, удосконалення обладнання навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень, проведення  олімпіад, змагань і професійних конкурсів, а також залучення студентської молоді до наукової роботи.