PDFДрук

Методична робота

Методична робота – це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Науково-методичну роботу в Політехнічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету очолює завідувач навчально-методичного кабінету технікуму Юлія Володимирівна Туманова.

Фахівець методичного кабінету Лазука Джульєтта Анатоліївна займається створенням електронної бібліотеки, стежить за поповненням навчально-методичних комплексів з дисциплін та за їх збереженням.

У даний час педколектив технікуму працює над вирішенням методичної проблеми року «Впровадження інноваційних та новітніх мобільних технологій навчання, вдосконалення комп’ютеризації навчального процесу», яка є стратегічним завданням для всіх видів колективних форм методичної роботи закладу.


Основні напрямки роботи над проблемою:
- пошук шляхів підвищення якості практичної підготовки студентів;
- вивчення інноваційних тенденцій рейтингової системи контролю та оцінювання знань студентів;
- відпрацювання оптимальних форм та інтерактивних методів навчання (елементи модульно-рейтингової системи, елементи дистанційного навчання, тестовий контроль знань);
- розвиток креативності і підвищення результативності навчання в процесі практичної підготовки студентів;
- формування професійної компетентності молодих спеціалістів у контексті європейського виміру якості.


Пріоритетними завданнями методичної діяльності Політехнічного технікуму КІСумДУ є:
- упровадження в практичну діяльність педагогічних працівників досягнень педагогічної науки та передового досвіду;
- визначення основних шляхів удосконалення навчально-методичної роботи в технікумі;
- сприяння впровадженню в навчальний процес інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання;
- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду викладачів технікуму;
- розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів для їх практичного застосування і поширення;
- проведення науково-теоретичних та науково-практичних семінарів;
- організація роботи з молодими та новопризначеними викладачами;
- накопичення й систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу технікуму та відповідних матеріалів педагогічних видань.

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Серед яких 4 кандидата наук (Т. В. Гребеник, Н. В. Грано, Т. В. Волосюк, М. В. Осадча), 2 працівника мають звання «Відмінник освіти України» (Д. І. Павлун, А. Ф. Коросташовець), 5 працівників нагороджені грамотами МОН (Т. В. Гребеник, І. В. Мельниченко, Д. І. Павлун, В. Д. Мисник, А. В. Рябик), близько 15 викладачів – грамотами обласного управління. В технікумі склався згуртований і творчопрацюючий педагогічний колектив. На сьогодні в закладі працює 35 викладачів вищої категорії, 22 викладача І категорії, 3 старших викладача, 3 викладача мають звання «викладач-методист». Викладачі Політехнічного технікуму мають наукові та науково-методичні публікації у фахових виданнях, зокрема Гребеник Тетяна Вікторівна, Рязанцев В’ячеслав Вікторович, Швидка Алла Іванівна, Бандурка Людмила Вікторівна, Мельниченко Ірина Василівна, Очкасов Володимир Іванович, Чернушенко Валентина Михайлівна, Батурина Валентина Василівна, Волосюк Тетяна Вікторівна, Осадча Маргарита Володимирівна, Іващенко Марина Миколаївна, Яшина Тетяна Вікторівна, Сикал Сергій Анатолійович, Авраменко Олександр Сергійович, Туманова Юлія Володимирівна, Коропець Людмила Володимирівна, Романченко Тетяна Вікторівна, Приходько Олександр Миколайович та ін.

У технікумі працюють вісім циклових комісій, діяльність яких спрямована на  вирішення таких завдань: організація навчально-виховного процесу, самоосвіта і творчий пошук викладачів та студентів, впровадження інноваційних технологій навчання, обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.