PDFДрук

Клуб Соціальне волонтерство

Клуб «Соціальне волонтерство» (БФ «Відень»/КФК СумДУ) очолює Юрченко Олена Володимирівна. Мета діяльності - сприяти підвищенню мотивації до волонтерської діяльності, оволодіння основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, а також розвиток соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. У клубі задіяно близько 30 осіб та значно більше – опосередковано, адже волонтери проводять просвітницькі акції, благодійні фестивалі, виставки, а також здійснюють системну роботу з дітьми з особливими потребами. У результаті - розширення мережі молодіжного волонтерського руху Конотопа, відродження національних традицій благодійної діяльності, розвиток у молоді ранньої соціальної активності та усвідомлення суспільної позиції, виховання почуття самосвідомості, власної значущості та творчої ініціативи.