PDFДрук

Бухгалтерія


Бухгалтерія — штатно-структурний підрозділ коледжу, призначений для акумуляції даних про рух майна і зобов'язання Класичного фохового коледжу СумДУ. Бухгалтерія є джерелом повної, документально обґрунтованої і структурованої економічної інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень в цілях забезпечення ефективного господарювання.

Відповідно до законодавства, бухгалтерія є окремим структурним підрозділом господарюючого суб'єкта, її начальник (головний бухгалтер) підкоряється безпосередньо керівникові підприємства.

Стокоп Марина Юріївна– головний бухгалтер, на посаді з 2021 року.

Тоценко Лариса Федорівна – бухгалтер І категорії, профіль роботи – нарахування заробітної плати.

Набока Ольга Олексіївна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – ведення обліку нарахувань за навчання, гуртожиток; нарахування стипендії.

Сливченко Тетяна Григорівна – бухгалтер ІІ категорії , профіль роботи – рух матеріальних цінностей.

Авраменко Анна Олексіївна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – подання документації до казначейства.

Костенко Наталія Борисівна – економіст, профіль роботи – калькуляція орендарям, складання штатного розкладу, тарифікація, платні послуги.

Номери телефонів та кабінетів працівників бухгалтерії:

Стокоп Марина Юріївна– головний бухгалтер, на посаді з 2021 року, кабінет №254, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 123

Тоценко Лариса Федорівна – бухгалтер І категорії, профіль роботи – нарахування заробітної плати кабінет №253, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 121

Набока Ольга Олексіївна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – ведення обліку нарахувань за навчання, гуртожиток; нарахування стипендії, кабінет №250, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 120

Сливченко Тетяна Григорівна – бухгалтер ІІ категорії , профіль роботи – рух матеріальних цінностей, кабінет №255, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 121

Авраменко Анна Олексіївна – бухгалтер ІІ категорії, профіль роботи – подання документації до казначейства, кабінет №250, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 120

Костенко Наталія Борисівна – економіст, профіль роботи – калькуляція орендарям, складання штатного розкладу, тарифікація, платні послуги, кабінет №252, телефон (05447)2-50-95, з’єднати 123


Реквізити для оплати за :

Реквізити для оплати за навчання, додаткові заняття, підготовчі курси:

Отримувач:

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»

р/р UA988201720313291004201013608

код ЄДРПО 01393102, МФО 820172

Назва банку: Держ.казначейська служба України м. Київ

Код виду доходу: 25010100

Прізвище, ім’я, по-батькові, № групи; за Навчання

Реквізити для оплати за проживання у гуртожитку:

Отримувач:

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»

р/р UA028201720313261004202013608

код ЄДРПО 01393102, МФО 820172

Назва банку: Держ.казначейська служба України м. Київ

Код виду доходу: 25010200

Прізвище, ім»я, по-батькові, № групи; за Гуртожиток