PDFДрук

Освітні програми 015 Професійна освіта (фаховий молодший бакалавр)

Концепція освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма

Навчальний план