PDFДрук

Самоврядування

Студентське самоврядування, як визначено в «Енциклопедії освіти», є формою організації управління студентами з різноманітною життєдіяльністю свого колективу  на принципах свободи, рівноправності, безпосередньої участі в керівництві його справами.
Студентське самоврядування сприяє: соціалізації особистості, допомагаючи студентам відчувати соціальні відносини, формувати соціальні позиції, розвитку загальної і професійної ерудиції, компетентності, умінь прогнозування, створення умов для самореалізації, самовдосконалення, а також формування таких якостей особистості, як самостійність, активність, ініціативність, наполегливість, організованість, самоволодіння, працездатність, спостережливість, рішучість, вимогливість до себе й до інших,  творчість при прийнятті рішень; розвитку організаторських здібностей студентів, почуття товариськості, відповідальності.
У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в технікумі як на денній, так і на заочній формах навчання. Кожен студент має право вибирати й бути обраним до складу Парламенту Молодіжної спілки студентів ПТ КІ СумДУ. Органи студентського управління створюються на добровільних виборних принципах з ініціативи студентів та керуються законодавством України, Положенням навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування ПТ КІ СумДУ.
Завдання студентського активу технікуму:
- різностороння підтримка студентських колективів академічних груп;
- удосконалення механізмів студентського самоврядування по управлінській ієрархічній вертикалі;
- підготовка пропозицій адміністрації закладу з проблем, що стосуються інтересів студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов навчання, проживання та відпочинку студентів;
- організація тимчасового працевлаштування молоді;
- правова, інформаційна, методична та інша ресурсна підтримка студентських активів  академічних груп;
- підтримка та реалізація молодіжних ініціатив;
- створення студентських об’єднань за інтересами;
- формування суспільної думки щодо актуальності проблем студентської молоді;
- розвиток умінь визначати правильний вибір;
- ініціювання та сприяння в організації роботи будівельних загонів та ремонтних бригад;
- організація співпраці з молодіжними та іншими громадськими організаціями;
- оцінювати явища та події, аналізувати, порівнювати, робити висновки.


Склад студентського парламенту МСС ПТКІСумДУСушкова Анастасія
Президент МСС ПТКІСумДУ
Студентка третього курсу спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем та мереж».
Життєве кредо: «Хто не йде вперед, той іде назад. Стояти на місці не можна».


Шобей Марина
Відповідальний секретар МСС ПТКІСумДУ
Студентка другого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій».
Життєве кредо: «Усе в моїх руках, тому їх не можна опускати».


Саніна Вікторія
Віце-президент з питань масової інформації
Студентка другого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій».
Життєве кредо: "Помиляйся, тільки не зупиняйся!»Покрова Владислав
Віце-президент з питань спорту та туризму
Студент третього курсу спеціальності «Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації».
Життєве кредо: «Щоб перемогти весь світ, треба перемогти себе».Линник Юлія
Віце-президент з навчальної роботи
Студентка третього курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
Життєве кредо : «Зміни починаються із себе».


Чухно Олена
Віце-президент з соціально-побутових питань
Студентка третього курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
Життєве кредо: «Усе можливе, на неможливе просто потрібно більше часу».


Єрмакова Тетяна
Віце-президент з культурно-масової роботи
Студентка другого курсу спеціальності «Організація виробництва».
Життєве кредо: «Перш ніж домагатися бажаного з легкістю, потрібно навчитися домагатися бажаного з ретельністю».Соколов Олексій
Студентський завідуючий відділенням «Комп'ютерні та електронні технології» МСС ПТКІСумДУ
Студент третього курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж».
Життєве кредо: «Щоб досягти мети, потрібно перш за все до неї йти».Костирко Тетяна
Студентський завідуючий відділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування» МСС ПТКІСумДУ
Студентка третього курсу  спеціальності спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
Життєве кредо: «Ні одне бажання не дається людині окремо від сили, що дозволяє його здійснити».Шобей Наталія
Студентський завідуючий відділенням «Будівництво залізниць та автошляхів» МСС ПТКІСумДУ
Студентка четвертого курсу спеціальності «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій».
Життєве кредо: «Завжди вір у себе, бо якщо ти не повіриш, то хто інший повірить?»


Червонящий Ілля
Студентський завідуючий відділенням «Менеджмент та матеріалообробка» МСС ПТКІСумДУ
Студент третього курсу спеціальності «Організація виробництва».
Життєве кредо: «Якщо тобі важко, значить, ти піднімаєшся в гору. Якщо тобі легко, значить, ти летиш у прірву».