PDFДрук

Самоврядування

Студентське самоврядування в Класичному фаховому коледжі СумДУ представлене самостійною громадською діяльністю студентів з реалізації функцій управління коледжем, за якої студенти на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їхніх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього керівника, організатора. У Класичному фаховому коледжі СумДУ студентське самоврядування здійснюється Молодіжною спілкою студентів КФК СумДУ та має свою, визначену відповідним Положенням, модель.


Одним із пріоритетних напрямів роботи органів студентського самоврядування є налагодження конструктивної взаємодії з адміністрацією закладу вищої освіти.

МСС КФК СумДУ є посередником між адміністрацією закладу та студентськими колективами. Представники студентського самоврядування входять до складу педагогічної ради, конференції трудового колективу, стипендіальної комісії, тим самим активно впливають на рішення та мають право їх корегувати. Виключно за згодою студентського парламенту у коледжі приймаються рішення про: відрахування студента з закладу вищої освіти; переведення студентаза рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з контракту на навчання за державним замовленням; підвищення плати за навчання; поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти тощо. Студентське самоврядування КФКСумДУ постійно співпрацює з адміністрацією, вирішуючи питання, які стосуються студентів. Усі культурно-масові заходи відбуваються завдяки активній співпраці активістів з адміністрацією. Студенти звертаються з проханнями про підтримку з боку адміністрації, а та, у свою чергу, звертається до активістів з проханнями про інформування та забезпечення студентів новими знаннями та інформацією. Студенти активно долучаються до вирішення нагальних питань та формування цілей та стратегії розвитку коледжу.


Співпраця між адміністрацією закладу та студентським самоврядуванням є злагодженою та систематичною завдяки:

1) аналізу процесів розвитку студентського самоврядування шляхом проведення соціологічних досліджень з організації студентського самоврядування;

2) надання студентському самоврядуванню належної правової, економічної, організаційної та інформаційної підтримки;

3) створенню адміністрацією коледжу сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва;

4) кадровій підтримці студентського самоврядування в особах заступника директора з виховної роботи та класних керівників і т.д.

У сучасних умовах життя коледжу не можна уявити без тісної співпраці студентського самоврядування з адміністрацією закладу освіти в реалізації освітянської місії. Нові форми та формат взаємодії інноваційної співпраці активно впроваджуються у життя.

Склад
студентського парламенту МСС кфк сумду
на 2023/2024 навчальний рік


Посада

ПІБ

№ групи

Президент

Золотар Ксенія Максимівна

721

Відповідальний секретар

Дубнюк Вікторія Вікторівна

1

Віце-президент з навчальної роботи

Іващенко Нікіта Юрійович

631

Віце-президент з соціально-побутових питань

Литвиненко Дар’я Вячеславівна

141

Віце-президент з питань масової інформації

Кочерга Ярослав Леонідович

831

Віце-президент з питань спорту та туризму

Слюсаренко Владислав Олегович

323СК

Віце-президент з культурно-масової роботи

Губаль Віталій Юрійович

1

Віце-президент з профорієнтаційної та адаптаційної роботи

Осадчий Кіріл Олександрович

121

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво залізниць та автошляхів»

Горбик Софія Валеріївна

121

Студентський завідуючий відділенням «Технічні системи та управління»

Кур’янова Ірина Анатоліївна

621

Студентський завідуючий відділенням «Будівництво будівель і споруд та землевпорядкування»

Салій Гліб Олександрович

121

Студентський завідуючий відділенням «Комп’ютерні та електронні технології»

Батюта Євгеній Васильович

721

Студентський завідуючий відділенням підготовки молодших бакалаврів

Калантаєнко Андрій Євгенійович

ПО-21

Студентський завідуючий відділенням підготовки бакалаврів

Солошенко Михайло Петрович

М-21б


План роботи студентського парламенту МСС КФК СумДУ на 2023-2024 н.р.


Положення про студентське самоврядування ВСП КФК СумДУ