PDFДрук

Висновки експертної комісії:

5.03060101 "Організація виробництва"

5.08010102 «Землевпорядкування»

ОПП "Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій"

ОПП "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

ОПП "Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації "


Спеціальність 193

ОПП «Землевпорядкування» (2023)

відомості про самоцінювання ОП; звіт експетрної групи; рішення ДСЯО про акредитацію ОП; сертифікат про акредитацію