PDFДрук

Підвищення кваліфікації

Кожен педагогічний працівник закладу фахової передвищої освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань.

Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостою статті 59 Закону України «Про освіту» та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 р.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагога закладу фахової передвищої освіти не може бути меншим за 120 годин на п’ять років(пункт 16 Порядку).

Педагог самостійно обирає форми, різновиди, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації - тобто того, хто йому може надати освітні послуги з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку).

Сучасні програми підвищення кваліфікації ставлять за мету навчити працівників критично мислити, комплексно вирішувати проблеми та ефективно працювати в команді.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ № 800 від 21.08. 2019 р.)
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»

Плани підвищення кваліфікації:

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів коледжу на 2021 р.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів коледжу на 2022 р.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів коледжу на 2023 р.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогів коледжу на 2024 р.