PDFДрук

Дискусіний клуб "Погляд"

Дискусійний клуб «Погляд» функціонує на базі КФК  СумДУ під керівництвом Наталії Володимирівни Борути. Мета діяльності: залучення студентської, працюючої молоді до забезпечення реалізації особистої думки, відстоювання власних поглядів; розкриття внутрішнього потенціалу молоді, стимулювання до активності та допитливості; виховання товариськості, допомога в побудові комунікативних зав’язків з представниками будь-якого віку та суспільного прошарку; обмеження молоді від негативного впливу вулиці, неправомірної поведінки, а також створення умов для розкриття творчого потенціалу особистості, розвитку філософського мислення та навичок ораторства для майбутнього життя. У рамках діяльності клубу організовуються виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, бесіди, зустрічі з відомими особистостями, екскурсії, шоу-програми.
Клуб відкриває широкі можливості для зустрічей з людьми, що мають визначені погляди з питань, які є актуальними для молодого покоління. Це питання соціального захисту молоді, дружби і відповідальності перед суспільством, кохання і відданості, розвитку інтелектуальної особистості, фінансової грамотності, професійного зростання тощо
Відвідуючи дискусійний клуб «Погляд» молода людина набуває навичок вільно спілкуватися та висловлювати свої думки, обмінюватись досвідом, бути впевненим членом соціуму. «Погляд» функціонує за співпраці коледжу з благодійним фондом «Відень».