PDFДрук

Неформальна освіта та академічна мобільність

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА


Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (Закон України «Про освіту»).

«Що таке неформальна освіта?» можна ознайомитися тут

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством, а процедури їх визнання описуються Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті ВСП КФК СумДУ

Порядок визнання результатів неформальної освіти (основні кроки).

Перелік дисциплін, які можуть бути перезараховані відповідно до процедури визнання результатів здобутих у неформальній освіті зазначені в індивідуальному навчальному плані здобувача освіти
Перед проходженням курсу неформальної освіти при бажанні отримати перезарахування з певної дисципліни (чи змістовного модуля, теми), необхідно погодити з викладачем програму курсів з силабусом дисципліни, що викладається.

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ


Академічна мобільність  – це можливість студентів навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами.

Деталі:

Загальними напрямами діяльності Коледжу з питання академічної мобільності є:

  • інформування студентів, викладачів та співробітників закладу про можливості участі в програмах академічної мобільності.
  • консультування студентів на усіх стадіях підготовки документів та подачі заявок на навчання, наукове стажування, тощо.
  • забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях організації та оформлення від’їзду студентів до приймаючих закладів освіти.
  • організація заходів, які сприяють розвитку академічної мобільності в Коледжі.

Типовий договір про навчання (стажування) за програмою внутрішньої академічної мобільності здобувача вищої освіти/ фахової передвищої освіти