PDFДрук

Освітні програми 133 Галузеве машинобудування (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма 2023

Навчальний план 2023

Освітньо-професійна програма 2022

Навчальний план 2022

Освітньо-професійна програма 2021

Навчальний план 2021

Тимчасовий стандарт вищої освіти 2020

Освітньо-професійна програма 2020

Навчальний план 2020

Cилабуси навчальних дисциплін

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Іноземна мова

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

Філософія

Фізика (зі змістовим модулем «Електротехніка і електроніка»)

Економічна теорія

Інформаційні системи і технології в галузевому машинобудуванні

Конструкційне матеріалознавство

Технічне креслення

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір матеріалів»)

Технологічні основи машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин»)

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах

Проєктування контрольно-вимірювальних пристроїв (зі змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і вузлів та технічні вимірювання»)

Інструмент для механічної обробки матеріалів

Програмування оброблення на верстатах з числовим програмним керуванням

Практика виробнича


Результати обговорення освітньої програми

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2022 року вступу

Зведена таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2023 року вступу