PDFДрук

Освітні програми 133 Галузеве машинобудування (молодший бакалавр)

Тимчасовий стандарт вищої освіти

Освітньо-професійна програма 2020 рік

Освітньо-професійна програма 2021 рік

Навчальний план

Зміни до Робочої проєктної групи


Cилабуси навчальних дисциплін

Українознавство (зі змістовим модулем «Комунікативний курс української мови»)

Іноземна мова

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Вища математика (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і математична статистика»)

Філософія

Фізика (зі змістовим модулем «Електротехніка і електроніка»)

Економічна теорія

Інформаційні системи і технології в галузевому машинобудуванні

Конструкційне матеріалознавство

Технічне креслення

Теоретична механіка (зі змістовим модулем «Опір матеріалів»)

Технологічні основи машинобудування (зі змістовим модулем «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин»)

Технологія механічної обробки на металообробних верстатах

Проєктування контрольно-вимірювальних пристроїв (зі змістовим модулем «Взаємозамінність деталей і вузлів та технічні вимірювання»)

Інструмент для механічної обробки матеріалів

Програмування оброблення на верстатах з числовим програмним керуванням

Практика виробнича

Атестаційний кваліфікаційний іспит


Результати обговорення освітньої програми

Зведена  таблиця пропозицій/рекомендацій/зауважень на освітньо-професійну програму 2021  року вступу