PDFДрук

Сучасний електронний тахеометр та геодезична зйомка: заняття на виробництві для майбутніх землевпорядників

24 квітня 2023 р. фахові молодші бакалаври 831 та 833-ск груп, які навчаються за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-професійна програма «Землевпорядкування»), у межах вивчення дисципліни «Геодезія» (викладач Тамара ЗАБОЛОТНЯ) були залучені до заняття на виробництві, зокрема на базі проєктної землевпорядної організації – ФОП «Мезь О. М.». У польових умовах зі студентами поспілкувався представник зазначеної установи – інженер-землевпорядник Олександр МЕЗЬ.

Під час заняття здобувачі коледжу ознайомились із призначенням, застосуванням та конструктивним устроєм сучасного електронного тахеометра, який використовують для проведення різних видів геодезичних зйомок. Також вони активно цікавилися особливостями проведення геодезичних зйомок, практично засвоїли теоретичний матеріал та отримали відповіді на всі поставлені запитання.

Переконані, такі заняття на виробництві є необхідними та корисними для здобувачів, так як дають можливість майбутнім фахівцям-землевпорядникам отримати відповідний досвід і належні навички роботи.