PDFДрук

Вільний вибір навчальних дисциплін

Сьогодні здобувачі освіти мають унікальну можливість сформувати ефективну індивідуальну освітню траєкторію. Такий підхід, без сумніву, сприятиме поглибленню їх професійних знань та загальних компетентностей, задоволеності в опануванні майбутньої професії.

21 квітня 2023 р. здобувачі освіти Класичного фахового коледжу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-професійної програми «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій») були ознайомлені з діючим Положенням про організацію викладання дисциплін вільного вибору, а також з відповідними презентаційними матеріалами, зі змістом Каталогів № 1 та № 2. Також вони дізналися про порядок, терміни та особливості запису на вивчення вибіркових дисциплін.

Цю зустріч провели завідувач відділення «Технічних систем та управління» Олександр ПРИХОДЬКО та голова циклової комісії «Будівництво та цивільна інженерія» Наталія ПАВЛЕНКО.

Додамо, що всі дисципліни – актуальні та важливі, тож варто обрати ті, які є найбільш цікавими та дадуть можливість у подальшому реалізувати себе як висококваліфікованого фахівця. Сподіваємося, кожен із вас зробить для себе виважений та правильний вибір. Успіху!