PDFДрук

Настановча зустріч для здобувачів коледжу з питань організації виробничої практики

Однією з головних умов підвищення якості освіти та важливим напрямом у підготовці майбутнього спеціаліста є професійна практична підготовка, тому на сьогодні здобувачі Класичного фахового коледжу СумДУ постійно проходять виробничу практику, що сприяє їхній адаптації до умов та характеру майбутньої роботи.

Так, 22 травня 2023 р. для здобувачів освіти спеціальності 015 Професійна освіта. Будівництво були проведені організаційні збори щодо проходження виробничої практики на базі Державного професійно-техічного навчального закладу «Конотопський професійний аграрний ліцей», з яким, до речі, нещодавно було підписано відповідну угоду про співпрацю.

Метою виробничої практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування у здобувачів професійних умінь та навичок, зокрема: використання сучасних методів і форм організації та знарядь праці в галузі майбутньої професії, прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних виробничих умовах, здатність застосовувати освітні теорії в педагогічній діяльності майстра виробничого навчання.

На початку зустрічі Олександр КУЗЬКО, завідувач навчально-виробничої практики в коледжі, ознайомив здобувачів освіти з основними організаційними положеннями проходження виробничої практики та представив визначених керівників практики від закладу освіти та виробництва. Він також наголосив на значенні виробничої практики в подальшій професійній реалізації.

Гарант освітньої програми «Професійна освіта. Будівництво та зварювання» Тетяна ШУЛЬГА окреслила основні вимоги щодо оформлення звітної документації та очікувані результати, ознайомивши присутніх із програмою практики та відповідними методичними рекомендаціями.

Попереду у здобувачів Класичного фахового коледжу – три насичені змістовні тижні апробації своїх знань та вмінь безпосередньо на робочому місці, тож побажаємо їм успіху!